Peter Erik Hansens (V) kampagne mod Skansegården – 6

Nedrivning eller ikke nedrivning 

Måske er der nogle af vores læsere, der har glemt, hvor lang og vedholdende en kampagne Peter Erik Hansen (V) kørte mod Skansegården, før vi tog til genmæle. Derfor hiver vi i den kommende tid en stribe af PEHs opslag fra Facebooksiden Politik i Sønderborg frem i lyset igen.

Endnu en post fra Peter Erik Hansen. Det han glemmer at fortælle er, at staten, i udbudsmaterialet, også vurderede at en restaurering måske ikke var mulig. Faktisk stod der i salgsmaterialet fra ejendomsmægleren, at ejendommen havde: ”God sokkelstørrelse til nyt byggeprojekt.”

"I den konkrete sag har vi indtaget det standpunkt, at vi mener den bør bevares."

Peter Erik Hansen (V)

"At ejerne af bygningen kører kampagne på, at få lov til at nedrive er jo helt legitimt. Ligesom det er helt legitimt, at vi har den modsatte holdning."

Peter Erik Hansen (V)