Nedrivningstilladelse af bevaringsværdig bygning fra 1875
– Holmskovvej 5, 6430 Nordborg

Ejendommen, der er beliggende i det åbne land, består af et stuehus samt flere udhusbygninger, hvoraf bygning nr. 6 på ejendommen er udpeget som bevaringsværdig. Den bevaringsværdige udhusbygning er opført med sort sokkel, pudset murværk i en grå̊ nuance og et saddeltag belagt med stålplader. Bygningskroppen er kompakt og samt med en lav detaljeringsgrad, hvor staldvinduer af oprindelig udseende er monteret i facaderne. Mod bygningens østvendte gavlende findes en tilbygning med bindingsværk. Bygningen er registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen

Nedrivningstilladelsen begrundes med: ”at udhusbygningen ikke er en unik repræsentant for stilperioden, samt fremstår uoriginal i form og materialitet. Endvidere vægtes det, at bygningerne ligger isoleret i landskabet, samt isoleret på grundstykket, hvor den ikke indgår i et særligt landskabeligt eller bebygget miljø. Nedrivning vil i dette specifikke tilfælde derfor ikke betyde negativ landskabelig, kultur- eller miljømæssig påvirkning.”

Argumentet om den isolerede beliggenhed kan i høj grad også anvendes om Skansegården. Men der er, som du allerede har gættet, en markant forskel. I sagen om Holmskovvej 5 var der ingen protester mod nedrivning fra Venstres og Dansk Folkepartis repræsentanter i Teknik og Miljøudvalget. Sagen pirrede heller ikke interessen hos landsdelens store regionale mediehus.