Matrikel nr. 17, Dybbøl Banke
– Inden for Dybbøl-fredningen

Inden for Dybbøl-fredningen gives der tilladelse til nyopførelse af ny træbygning.