Dybbøl Banke 3, 6400 Sønderborg – Inden for Dybbøl-fredningen

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udvide garagen på ejendommen matr.nr. 34 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger på Dybbøl Banke 3, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.